ЕЛЕКТРИСИТИ ЕООД - Проучване проектиране на проекти за електро захранване на обекти,  Съдействие за издаване на право на прокарване/преминаване, Съгласуване на визи, еднолинейни схеми на разпределителни уредби и електромерни табла, придвижване на документи за сключване на Договор за присъединяване с Електроразпределителните дружества, Изграждане на трасета външно ел. захранване ниско и средно напрежение, Доставка и монтаж на съоражения за ел.захранване: Трансформаторни постове в сгради; БКТП; МКТП; МТП, Поддръжка на вече изградените трасета и трансформаторни постове, Доставка и монтаж на защити от пренапрежение, Оразмеряване, доставка и монтаж на ел.табла, Доставка, монтаж и поддръжка на дизел-генератори, Подготвяне на всички видове документи за въвеждане в експлоатация,

ЕЛЕКТРИСИТИ ЕООД

ЕЛЕКТРИСИТИ ЕООД

mail Изпрати запитване
Ключови думи

Проучване проектиране на проекти за електро захранване на обекти, Съдействие за издаване на право на прокарване/преминаване, Съгласуване на визи, еднолинейни схеми на разпределителни уредби и електромерни табла, придвижване на документи за сключване на Договор за присъединяване с Електроразпределителните дружества, Изграждане на трасета външно ел. захранване ниско и средно напрежение, Доставка и

Работно време

Няма добавено работно време!

Ако това е Вашия рекламен профил и желаете да добавите работно време, моля свържете се с нас, като натиснете бутона по-долу.

Услуги

Няма добавени специфични услуги!

Ако това е Вашия рекламен профил и желаете да добавите услуги, моля свържете се с нас, като натиснете бутона по-долу.