Елам 94  - ЕЛАМ-94 ООД, фирма за проучване и проектиране на електрозахранвания софия, изграждане и въвеждане в експлоатация на електрозахранвания София, подържане и ремонт на трафопостове и външни електрозахранвания София, кабелни линии СН и НН, Производство на доставка на КТП /комплектен трансформаторен пост/, монтаж на КТП /комплектен трансформаторен пост/ софия, монтаж на разпределителни касетки софия, монтаж на електрически табла със сертифицирани градивни елементи от местно производство, монтаж и доставка на градивни вносни елементи от световни водещи производители, специализирана фирма за изграждане на вътрешни ел. инсталации на жилищни сгради, изграждане на вътрешни ел. инсталации на обществени сгради софия, изграждане на вътрешни ел.инсталации на промишлени сгради софия, Оборудване и системи за непрекъсваемо и аварийно електрозахранване, моторгенератори софия, Прекъсвачи софия, КРУ, разединители СрН, Кабели, кабелна арматура софия, електропроводи, изолатори, Трансформатори СрН, трансформаторни постове, Автоматични прекъсвачи софия, разединители, контактори, предпазители НН, Защити от пренапрежения, дефектнотокови защити, моторни защити НН, Кабели, проводници, шини, изолатори, съединители НН, Ключове, контакти, разпределителни кутии, клеми инсталационни материали НН, Кабелоносещи и кабеловодещи системи софия

Елам 94

Елам 94

mail Изпрати запитване
Ключови думи

ЕЛАМ-94 ООД, фирма за проучване и проектиране на електрозахранвания софия, изграждане и въвеждане в експлоатация на електрозахранвания София, подържане и ремонт на трафопостове и външни електрозахранвания София, кабелни линии СН и НН, Производство на доставка на КТП /комплектен трансформаторен пост/, монтаж на КТП /комплектен трансформаторен пост/ софия, монтаж на разпределителни касетки софия, мо

Работно време

Няма добавено работно време!

Ако това е Вашия рекламен профил и желаете да добавите работно време, моля свържете се с нас, като натиснете бутона по-долу.

Услуги

Няма добавени специфични услуги!

Ако това е Вашия рекламен профил и желаете да добавите услуги, моля свържете се с нас, като натиснете бутона по-долу.