ЗАВОДКОМПЛЕКТ ООД - ЗАВОДКОМПЛЕКТ ООД , строителни материали , строителни материали София, ,кариерни материали София, варови материали София, циментови материали София , керамични материали София
ЗАВОДКОМПЛЕКТ ООД - ЗАВОДКОМПЛЕКТ ООД , строителни материали , строителни материали София, ,кариерни материали София, варови материали София, циментови материали София , керамични материали София
  • АДРЕС: София, кв. Лозенец, ул. Плачковица 1, вх. Б, ет. 3, ап. 9
  • ТЕЛЕФОН: 02 962 2912
  • EMAIL: office@zavodcomplete.com
  • WEBSITE:
  • РАБОТНО ВРЕМЕ: Пон-Пет: 09:00 - 18:00
  • ПРЕГЛЕЖДАНИЯ: 3371
  • ЗАВОДКОМПЛЕКТ ООД , строителни материали , строителни материали София, ,кариерни материали София, варови материали София, циментови материали София , керамични материали София
  • ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА :ЗАВОДКОМПЛЕКТ ООД - ЗАВОДКОМПЛЕКТ ООД , строителни материали , строителни материали София, ,кариерни материали София, варови материали София, циментови материали София , керамични материали София
ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ

ЗАВОДКОМПЛЕКТ ООД - ЗАВОДКОМПЛЕКТ ООД , строителни материали , 

Заводкомплект ООД е фирма със седалище град София, ул. Плачковица 1.

Продължава дейността на бившата държавна проектантска организация Заводпроект, в областта на проучване, проектиране и рекунструкция на обекти от циментовата и керамична промишленост и производители на кариерни материали.Във фирмата работи екип от високо квалифицирани специалисти, с богат професионален опит в инвестиционното проектиране.Заводкомплект ООД предлага инженеринг и проектиране в областта на промишленото строителство.Занимава се с проектиране и инженерингова дейност в областта на промишлеността за строителни материали - циментова, керамична и варова, кариерни материали, нови строителни материали, сухи смеси, складови стопанства и други.Извършва проучване и проектиране на смесителни възли, инсталации за дозиране, складове за насипни и единични товари, ж.п. и автотова­рища, пневмотранспорт, инсталации за сгъстен въздух, мелнични отделения, ел. подстанции, трафопостове, помпени станции, пречиствантелни съоръжения, бетонови възли, автокантари, лаборатории за строителни материали.Заводкомплект ООД извършва проектиране и инженерингова дейност в областта на жилищното строителство.

Поддържа много добри отношения и е добре позната сред научните и изследователски институции, както и в УАСГ.

Заводкомплект ООД изпълнява различни поръчки за чуждестранни инвеститори, след приватизацията на обекти в България, а също и изпълнение на проекти за обекти в чужбина.

Осъществява авторски надзор и технически контрол по време на строителния процес

© 2016, Всички права запазени Online Bulgaria

Уеб дизайн и разработка Simply Impressive