Триглав Еделвайс - Melissa oil lavender, Rose oil, Lavender oil, Bulgarian Rose Concrete, Rose Concrete, Rose Water, Production of lavender oil, rosa damascena oil, The oil-bearing Bulgarian rose Rosa damascena, Proizvodstvo na lavandulovo maslo, Рози, Rozi, Розова вода, Производство на лавандулово масло, село Пъстрово, Rozova voda, Розоварна Пъстрово, Rozovarna, Rozi Kazanlyk, Лавандула, Розово масло, Rozovo maslo, selo Pystrovo, Proizvodstvo na rozovo maslo, Розоварна, Лавандулово масло, Eterichni masla, Производство на розово масло, Етерични масла, Lavandula, Otglezhdane na rozi, Lavandulovo maslo, Рози Казанлък, Розов конкрет, Rozovarna Pystrovo, Триглав Еделвайс ЕООД, Отглеждане на рози, Triglav Edelvais EOOD, Rozov konkret, Roses, Village of Pastrovo, Rosa butter, Production of butter, Rosarium, essential oils, Growing roses, Розов конкрет, Pink Concrete, Triglav Edelvays LTD, Триглав Еделвайс ЕООД, Rosarium
Триглав Еделвайс - Melissa oil lavender, Rose oil, Lavender oil, Bulgarian Rose Concrete, Rose Concrete, Rose Water, Production of lavender oil, rosa damascena oil, The oil-bearing Bulgarian rose Rosa damascena, Proizvodstvo na lavandulovo maslo, Рози, Rozi, Розова вода, Производство на лавандулово масло, село Пъстрово, Rozova voda, Розоварна Пъстрово, Rozovarna, Rozi Kazanlyk, Лавандула, Розово масло, Rozovo maslo, selo Pystrovo, Proizvodstvo na rozovo maslo, Розоварна, Лавандулово масло, Eterichni masla, Производство на розово масло, Етерични масла, Lavandula, Otglezhdane na rozi, Lavandulovo maslo, Рози Казанлък, Розов конкрет, Rozovarna Pystrovo, Триглав Еделвайс ЕООД, Отглеждане на рози, Triglav Edelvais EOOD, Rozov konkret, Roses, Village of Pastrovo, Rosa butter, Production of butter, Rosarium, essential oils, Growing roses, Розов конкрет, Pink Concrete, Triglav Edelvays LTD, Триглав Еделвайс ЕООД, Rosarium
  • АДРЕС: Казанлък , ул. Иван Вазов 3 (над магазина за месо)
  • ТЕЛЕФОН: 02 448 64 49;
  • EMAIL: triglav.edelvais@abv.bg
  • WEBSITE:
  • РАБОТНО ВРЕМЕ: Пон-Пет: 09:00 - 18:00
  • ПРЕГЛЕЖДАНИЯ: 8652
  • Melissa oil lavender, Rose oil, Lavender oil, Bulgarian Rose Concrete, Rose Concrete, Rose Water, Production of lavender oil, rosa damascena oil, The oil-bearing Bulgarian rose Rosa damascena, Proizvodstvo na lavandulovo maslo, Рози, Rozi, Розова вода, Производство на лавандулово масло, село Пъстрово, Rozova voda, Розоварна Пъстрово, Rozovarna, Rozi Kazanlyk, Лавандула, Розово масло, Rozovo maslo,
  • ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА :Триглав Еделвайс - Melissa oil lavender, Rose oil, Lavender oil, Bulgarian Rose Concrete, Rose Concrete, Rose Water, Production of lavender oil, rosa damascena oil, The oil-bearing Bulgarian rose Rosa damascena, Proizvodstvo na lavandulovo maslo, Рози, Rozi, Розова вода, Производство на лавандулово масло, село Пъстрово, Rozova voda, Розоварна Пъстрово, Rozovarna, Rozi Kazanlyk, Лавандула, Розово масло, Rozovo maslo, selo Pystrovo, Proizvodstvo na rozovo maslo, Розоварна, Лавандулово масло, Eterichni masla, Производство на розово масло, Етерични масла, Lavandula, Otglezhdane na rozi, Lavandulovo maslo, Рози Казанлък, Розов конкрет, Rozovarna Pystrovo, Триглав Еделвайс ЕООД, Отглеждане на рози, Triglav Edelvais EOOD, Rozov konkret, Roses, Village of Pastrovo, Rosa butter, Production of butter, Rosarium, essential oils, Growing roses, Розов конкрет, Pink Concrete, Triglav Edelvays LTD, Триглав Еделвайс ЕООД, Rosarium
ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ

Триглав Еделвайс - Melissa oil lavender, Rose oil, Lavender 

Триглав – Еделвайс ЕООД

 

 

Фирма Триглав – Еделвайс ЕООД гр.Казанлък, ул.Емануил Манолов 1 е регистрирана 2003 год. с предмет на дейност производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, розов и лавандулов цвят до получаване на розово масло и лавандулово масло.

Основната дейност започва 2003 г. в село Търничени с отглеждане на рози, череши, сини сливи, малини, арония За увеличаване стопанството на фирмата се арендуват земи. 
За подобряване и разрастване дейноста на фирмата през 2007 година закупува дестилерия / розоварна / за етерични масла в село Пъстрово, общ.Стара Загора.  

Розоварна Пъстрово се намира на южния склон в централна Средна Гора, между градовете Чирпан и Стара Загора, в така наречения Чирпански регион, изключително благоприятен за отглеждане на различни етерично-маслени култури – маслодайна роза, лавандула, лайка, пелин, селвия и други. За производството на розово масло и лавандулово масло, освен собственото производство розов и лавандулов цвят от градините в селата Търничени, Енина, село Ръжена и село Пъстрово привлича и доставчици различни региони на страната. Триглав – Еделвайс ЕООД притежава още две дистилерии находящи се в село Черноземен общ.Калояново, обл.Пловдив и гр.Крън, общ.Казанлък с цел привличане на доставчици от тези региони и увеличаване производството. 

РОЗОВО МАСЛО - от култивираната  Rosa damascena , чрез водно-парна дестилация на свежи цветове от маслодайна роза. 
Един килограм розово масло се получа обикновено  от 3 до 3,5 тона розов цвят. Българското розово масло е натурален продукт, намиращо широко приложение в парфюмерията, козметиката и медицината. 

РОЗОВ КОНКРЕТ - получава чрез екстракция от свежи цветове на маслодайна роза. Розовият конкрет притежава противовъзпалително, противоалергично и тонизиращо действие. Много добре се възприема и от най - чувствителната и алергична кожа. Подсилва оздравяването при различни видове възпалителни и други дразнещи кожата процеси; използва се като ежедневно козметично средство. 

РОЗОВА ВОДА - натурален продукт, който се добива чрез дестилация на цветовете на маслодайната българска роза - Rosa damascena. 
Получава при водно-парна дестилация на свеж розов цвят. 
Розовата вода тонизира, освежава и овлажнява кожата, има противовъзпалително, противоалергично и омекотяващо, антисептично, антибактериално. 
Хранителна добавка към чайове, десерти и други. 

ЛАВАНДУЛОВО МАСЛО - извлича се чрез 100% чиста парна дестилация, има прозрачен жълтозелен цвят и силен, наситен аромат. Широко приложение в съвременната козметика парфюмерия и ароматерапия. Ефикасно е при ужилвания от насекоми, слънчеви изгаряния, кожни възпаления, дерматози, понижава артериалното налягане и предотвратява задържането на течности в организма. Действа болкоуспокояващо при ревматизъм, мигрена. Има успокояващи и антидепресивни свойства, намалява напрежението при умствена умора, безсъние на нервна почва. За реализацията на произведените розово и лавандулово масло, Триглав – Еделвайс ЕООД има дългогодишни бизнес отношения с клиенти от Франция, САЩ Япония и др. 
 

Company Triglav - Edelvays EOOD Kazanlak, Emanuil Manolov 1 is registered in 2003. The main activity is production, processing and realization of agricultural products, pink and lavender color to obtain rose oil and lavender oil. 

The main activity starts in 2003. In the village of Tukkite with growing of roses, cherries, prunes, raspberries, aronia To increase the holding of the company is leased land. For the improvement and expansion of the company's activities, in 2007 he bought a distillery / rose oil / for essential oils in the village of Plastovo, Stara Zagora Municipality. 

Rosa Pustrova is situated on the southern slope in the Central Sredna Gora Mountain, between the towns of Chirpan and Stara Zagora, in the so-called Chirpan region, extremely favorable for cultivation of various essential oils - oil rose, lavender, chamomile, wormwood, agri etc. For the production of rose oil and lavender oil in addition to its own production of pink and lavender flowers from gardens in the villages of Tarnicheni, Enina, the village of Rajena and the village of Plastovo attracts and supplies different regions of the country. Triglav - Edelvays Ltd. has two more distributors located in the village of Chernozemen, Kaloianovo, Plovdiv and Kran, Kozanlak, in order to attract suppliers from these regions and to increase production. 

ROSE OIL - from the cultivated Rosa damask, by water-steam distillation of fresh colors of oil-bearing rose. One kilogram of rose oil is usually obtained from 3 to 3.5 tons of pink color. Bulgarian rose oil is a natural product, widely used in perfumery, cosmetics and medicine. 

ROSE CONCRETE - obtained by extraction of fresh colors of oil rose. The pink concrete has anti-inflammatory, anti-allergic and toning action. It is also very well perceived by the most sensitive and allergic skin. Reinforces healing in various types of inflammatory and other skin-irritating processes; Used as a daily cosmetic. 

ROSE WATER - a natural product obtained by distilling the flowers of the oil-bearing Bulgarian rose - Rosa damascena. It is obtained in water-steam distillation of fresh pink color. Rose water tones, refreshes and moisturizes the skin, has anti-inflammatory, anti-selective and softening, antiseptic, antibacterial. Nutritional supplement to teas, desserts and more. 

LAVENDER OIL - extracts through 100% pure steam distillation, has a clear yellow green color and a strong, saturated aroma. Wide application in modern cosmetics perfumery and aromatherapy. Effective in insect stings, sunburns, skin irritations, dermatoses, lowers blood pressure and prevents fluid retention in the body. It works painkiller in rheumatism, migraine. It has soothing and antidepressant properties, reduces tension in mental fatigue, insomnia on nervous soil. For the realization of the produced pink and lavender oil, Triglav - Edelvays Ltd. has long-term business relations with clients from France, USA, Japan and others 

© 2016, Всички права запазени Online Bulgaria

Уеб дизайн и разработка Simply Impressive