Основно Училище Христо Ботев Гулийка ( ОУ Гулийка ) - Обучение на ученици село Гулийка , прием на ученици Гулийка , обучение на ученици от 1 до 7 клас Гулийка , основно образование до 7 клас Гулийка, основни училища община Крумовград
Основно Училище Христо Ботев Гулийка ( ОУ Гулийка ) - Обучение на ученици село Гулийка , прием на ученици Гулийка , обучение на ученици от 1 до 7 клас Гулийка , основно образование до 7 клас Гулийка, основни училища община Крумовград
  • АДРЕС: с. Гулийка,
  • ТЕЛЕФОН: +359 (0)3649 036417432
  • EMAIL:
  • WEBSITE:
  • РАБОТНО ВРЕМЕ: Пълно работно време

    07:00 - 13:00

  • ПРЕГЛЕЖДАНИЯ: 4374
  • Обучение на ученици село Гулийка , прием на ученици Гулийка , обучение на ученици от 1 до 7 клас Гулийка , основно образование до 7 клас Гулийка, основни училища община Крумовград
  • ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА :Основно Училище Христо Ботев Гулийка ( ОУ Гулийка ) - Обучение на ученици село Гулийка , прием на ученици Гулийка , обучение на ученици от 1 до 7 клас Гулийка , основно образование до 7 клас Гулийка, основни училища община Крумовград
ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ

Основно Училище Христо Ботев Гулийка ( ОУ Гулийка ) 

ОУ Христо Ботев, Гулийка е с 8 самостоятелни паралелки и присъединени подготвителна група /6 годишни/ и група в ПДГ.

Обучението е целодневно – 5 групи ПИГ. Основно училище Христо Ботев, Гулийка  е средищно учебно заведение.

В него се обучават ученици от няколко села:  Гулийка, Пелин, Сливарка, Рогач, Перуника, Багрилци, Чал и Чернооки.

 

Основно училище Христо Ботев, с. Гулийка е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.


Днес училището е утвърдено средище на духовната изява и огнище на националните традиции.

 

Учебното заведение заема централно място в образователната система на Общината. Училището е с общинско финансиране.


Основно училище Христо Ботев, с. Гулийка е с курс на обучение от първи до осми клас, с 8 самостоятелни паралелки и присъединени подготвителна група / 6 годишни / и група в ПДГ. Обучението е целодневно - 5 групи ПИГ.

 

ОУ Христо Ботев, с. Гулийка е средищно учебно заведение. В него се обучават ученици от няколко села: Гулийка, Пелин, Сливарка, Рогач, Перуника, Багрилци, Чал и Чернооки.


Разполага със съвременна материално - техническата база, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.


Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.


Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. Педагозите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.


Безспорият авторитет на ОУ Христо Ботев, с. Гулийка се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.


Учениците постигат успехи в урочната, извънкласната, извънучилищната дейност, състезанията, олимпиадите на общинско, областно и национално ниво.


Възпитаниците, завършили учебното заведение, днес са достойно реализирали се личнисти в обществото.


През всичките тези години ОУ Христо Ботев, с. Гулийка е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.


Директор на учебното заведение е г-н Ангел Александров

© 2016, Всички права запазени Online Bulgaria

Уеб дизайн и разработка Simply Impressive