Геопрециз Инженеринг - Геопрециз Инженеринг , Геодезия София , Поддръжа на кадастрални карти София , Изработване на схеми на самостоятелни обекти София , Изработване на проекти за промяна на имотни граници София ,
Геопрециз Инженеринг - Геопрециз Инженеринг , Геодезия София , Поддръжа на кадастрални карти София , Изработване на схеми на самостоятелни обекти София , Изработване на проекти за промяна на имотни граници София ,
 • АДРЕС: гр.София, бул. Христо Смирненски 1
 • ТЕЛЕФОН: 865-28-17 ; 865-68-74; 866-91-53 ;
 • EMAIL: geoprecis@abv.bg
 • WEBSITE:
 • РАБОТНО ВРЕМЕ: Пон-Пет: 09:00 - 18:00
 • ПРЕГЛЕЖДАНИЯ: 4081
 • Геопрециз Инженеринг , Геодезия София , Поддръжа на кадастрални карти София , Изработване на схеми на самостоятелни обекти София , Изработване на проекти за промяна на имотни граници София ,
 • ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА :Геопрециз Инженеринг - Геопрециз Инженеринг , Геодезия София , Поддръжа на кадастрални карти София , Изработване на схеми на самостоятелни обекти София , Изработване на проекти за промяна на имотни граници София ,
ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ

Геопрециз Инженеринг - Геопрециз Инженеринг , Геодезия София , 

Фирмата е регистрирана през 1990г. като К.Ф. "Геопрециз". През 1994г. е пререгистрирана като "Геопрециз Инженеринг" ООД.

Основната дейност на фирмата е:

 • поддръжа на кадастрални карти
 • изработване на схеми на самостоятелни обекти
 • изработване на проекти за промяна на имотни граници
 • геодезически мрежи с всякакво предназначение
 • цифрови модели на кадастрални карти и ЕТК
 • кадастър на населени места и промишлени площадки - подземен и надземен
 • изготвяне на устройствени планове
 • геодезически работи при проектиране
 • инженерни геодезически измервания за линейни обекти от газопреносната мрежа, оптични магистрали, кабелни мрежи, пътища, автомагистрали, телекомуникационни съоръжения, въжени линии и др.
 • геодезически работи на акваторията на реки, язовири и континенталния шелф
 • изследване на пространствени деформации на съоръжения, сгради, терен
 • геодезически работи в геологопроучвателната и добивната промишленост
 • създаване на специализиран геодезически софтуер

През 1995 г. фирмата е извършила GPS измервания за определяне координатите в система 1970, географски координати WGS - 84 за нуждите на РВД – София.

"Геопрециз Инженеринг" ООД участва при позиционирането на нефтената платформа “Таврида” в района на Шабла.

Фирмата разполага с квалифициран персонал и с богат технически опит. Специалисти от фирмата са изработили 'Инструкция за определяне на координатите на точки с помощта на Глобалната Позиционираща Система'. Във фирмата работят специалисти с възможности за уточняване на технологията за изпълнение на тази дейност и за анализ на наличната информация в кадастъра.

   

 

© 2016, Всички права запазени Online Bulgaria

Уеб дизайн и разработка Simply Impressive