Елам 94 - ЕЛАМ-94 ООД, фирма за проучване и проектиране на електрозахранвания софия, изграждане и въвеждане в експлоатация на електрозахранвания София, подържане и ремонт на трафопостове и външни електрозахранвания София, кабелни линии СН и НН, Производство на доставка на КТП /комплектен трансформаторен пост/, монтаж на КТП /комплектен трансформаторен пост/ софия, монтаж на разпределителни касетки софия, монтаж на електрически табла със сертифицирани градивни елементи от местно производство, монтаж и доставка на градивни вносни елементи от световни водещи производители, специализирана фирма за изграждане на вътрешни ел. инсталации на жилищни сгради, изграждане на вътрешни ел. инсталации на обществени сгради софия, изграждане на вътрешни ел.инсталации на промишлени сгради софия, Оборудване и системи за непрекъсваемо и аварийно електрозахранване, моторгенератори софия, Прекъсвачи софия, КРУ, разединители СрН, Кабели, кабелна арматура софия, електропроводи, изолатори, Трансформатори СрН, трансформаторни постове, Автоматични прекъсвачи софия, разединители, контактори, предпазители НН, Защити от пренапрежения, дефектнотокови защити, моторни защити НН, Кабели, проводници, шини, изолатори, съединители НН, Ключове, контакти, разпределителни кутии, клеми инсталационни материали НН, Кабелоносещи и кабеловодещи системи софия
Елам 94 - ЕЛАМ-94 ООД, фирма за проучване и проектиране на електрозахранвания софия, изграждане и въвеждане в експлоатация на електрозахранвания София, подържане и ремонт на трафопостове и външни електрозахранвания София, кабелни линии СН и НН, Производство на доставка на КТП /комплектен трансформаторен пост/, монтаж на КТП /комплектен трансформаторен пост/ софия, монтаж на разпределителни касетки софия, монтаж на електрически табла със сертифицирани градивни елементи от местно производство, монтаж и доставка на градивни вносни елементи от световни водещи производители, специализирана фирма за изграждане на вътрешни ел. инсталации на жилищни сгради, изграждане на вътрешни ел. инсталации на обществени сгради софия, изграждане на вътрешни ел.инсталации на промишлени сгради софия, Оборудване и системи за непрекъсваемо и аварийно електрозахранване, моторгенератори софия, Прекъсвачи софия, КРУ, разединители СрН, Кабели, кабелна арматура софия, електропроводи, изолатори, Трансформатори СрН, трансформаторни постове, Автоматични прекъсвачи софия, разединители, контактори, предпазители НН, Защити от пренапрежения, дефектнотокови защити, моторни защити НН, Кабели, проводници, шини, изолатори, съединители НН, Ключове, контакти, разпределителни кутии, клеми инсталационни материали НН, Кабелоносещи и кабеловодещи системи софия
 • АДРЕС: София, бул. Тотлебен, 63
 • ТЕЛЕФОН: 02/954 9109; факс: 02/951 5178
 • EMAIL: elam@abv.bg; elam1994.bg@gmail.com
 • WEBSITE: http://elam-1994.com/
 • РАБОТНО ВРЕМЕ: Пон-Пет: 09:00 - 18:00
 • ПРЕГЛЕЖДАНИЯ: 6630
 • ЕЛАМ-94 ООД, фирма за проучване и проектиране на електрозахранвания софия, изграждане и въвеждане в експлоатация на електрозахранвания София, подържане и ремонт на трафопостове и външни електрозахранвания София, кабелни линии СН и НН, Производство на доставка на КТП /комплектен трансформаторен пост/, монтаж на КТП /комплектен трансформаторен пост/ софия, монтаж на разпределителни касетки софия, мо
 • ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА :Елам 94 - ЕЛАМ-94 ООД, фирма за проучване и проектиране на електрозахранвания софия, изграждане и въвеждане в експлоатация на електрозахранвания София, подържане и ремонт на трафопостове и външни електрозахранвания София, кабелни линии СН и НН, Производство на доставка на КТП /комплектен трансформаторен пост/, монтаж на КТП /комплектен трансформаторен пост/ софия, монтаж на разпределителни касетки софия, монтаж на електрически табла със сертифицирани градивни елементи от местно производство, монтаж и доставка на градивни вносни елементи от световни водещи производители, специализирана фирма за изграждане на вътрешни ел. инсталации на жилищни сгради, изграждане на вътрешни ел. инсталации на обществени сгради софия, изграждане на вътрешни ел.инсталации на промишлени сгради софия, Оборудване и системи за непрекъсваемо и аварийно електрозахранване, моторгенератори софия, Прекъсвачи софия, КРУ, разединители СрН, Кабели, кабелна арматура софия, електропроводи, изолатори, Трансформатори СрН, трансформаторни постове, Автоматични прекъсвачи софия, разединители, контактори, предпазители НН, Защити от пренапрежения, дефектнотокови защити, моторни защити НН, Кабели, проводници, шини, изолатори, съединители НН, Ключове, контакти, разпределителни кутии, клеми инсталационни материали НН, Кабелоносещи и кабеловодещи системи софия
  http://elam-1994.com/
ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ

Елам 94 - ЕЛАМ-94 ООД, фирма за проучване 

© 2016, Всички права запазени Online Bulgaria

Уеб дизайн и разработка Simply Impressive