ЕКИП 2000 КОТОВ СИЕ СД - Проект железопътни линии, проект железопътна инфраструктура, лицензирана фирма проектиране гари, проектиране на нови железопътни линии и гари, ремонт на железопътни линии, шениране услуги, репериране услуги, геодезическо обслужване високо строителство, геодезическо обслужване ниско строителство, инженерна геодезия, проектиране и рехабилитация на пътища и пътни съоръжения, укрепване на свлачища и слаби места в железопътната и пътната инфраструктура, проекти за строителство на отводнителни съоръжения, CAD системи, компютърна обработка, изготвяне на тръжни документи, доставка на материали за железопътното строителство,Проектиране нанови железопътни линии и гари, рехабилитация на железопътни линии, шениране и репериране услуги, геодезическо обслужване строителни обекти, инженерна геодезия, проектиране на трамвайни линии - нови и реконструкция/рехабилитация на съществуващи, проектиране и рехабилитация на пътища и пътни съоръжения, укрепване на свлачища и слаби места в железопътната и пътната инфраструктура, проекти за строителство на отводнителни съоръжения, CAD системи, компютърна обработка, изготвяне на тръжни документи, доставка на материали за железопътното строителство - импрегнирани дървени траверси внос от Полша
ЕКИП 2000 КОТОВ СИЕ СД - Проект железопътни линии, проект железопътна инфраструктура, лицензирана фирма проектиране гари, проектиране на нови железопътни линии и гари, ремонт на железопътни линии, шениране услуги, репериране услуги, геодезическо обслужване високо строителство, геодезическо обслужване ниско строителство, инженерна геодезия, проектиране и рехабилитация на пътища и пътни съоръжения, укрепване на свлачища и слаби места в железопътната и пътната инфраструктура, проекти за строителство на отводнителни съоръжения, CAD системи, компютърна обработка, изготвяне на тръжни документи, доставка на материали за железопътното строителство,Проектиране нанови железопътни линии и гари, рехабилитация на железопътни линии, шениране и репериране услуги, геодезическо обслужване строителни обекти, инженерна геодезия, проектиране на трамвайни линии - нови и реконструкция/рехабилитация на съществуващи, проектиране и рехабилитация на пътища и пътни съоръжения, укрепване на свлачища и слаби места в железопътната и пътната инфраструктура, проекти за строителство на отводнителни съоръжения, CAD системи, компютърна обработка, изготвяне на тръжни документи, доставка на материали за железопътното строителство - импрегнирани дървени траверси внос от Полша
 • АДРЕС: гр.София, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен №71-73, ет. 5
 • ТЕЛЕФОН: +359 2 952 5208 ; +359 48 893 176
 • EMAIL:
 • WEBSITE:
 • РАБОТНО ВРЕМЕ: Пълно работно време

  Понеделник - Петък 08:00ч. - 18:00ч.

  Събота - Неделя Почивен ден

 • ПРЕГЛЕЖДАНИЯ: 6582
 • Проект железопътни линии, проект железопътна инфраструктура, лицензирана фирма проектиране гари, проектиране на нови железопътни линии и гари, ремонт на железопътни линии, шениране услуги, репериране услуги, геодезическо обслужване високо строителство, геодезическо обслужване ниско строителство, инженерна геодезия, проектиране и рехабилитация на пътища и пътни съоръжения, укрепване на свлачища и с
 • ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА :ЕКИП 2000 КОТОВ СИЕ СД - Проект железопътни линии, проект железопътна инфраструктура, лицензирана фирма проектиране гари, проектиране на нови железопътни линии и гари, ремонт на железопътни линии, шениране услуги, репериране услуги, геодезическо обслужване високо строителство, геодезическо обслужване ниско строителство, инженерна геодезия, проектиране и рехабилитация на пътища и пътни съоръжения, укрепване на свлачища и слаби места в железопътната и пътната инфраструктура, проекти за строителство на отводнителни съоръжения, CAD системи, компютърна обработка, изготвяне на тръжни документи, доставка на материали за железопътното строителство,Проектиране нанови железопътни линии и гари, рехабилитация на железопътни линии, шениране и репериране услуги, геодезическо обслужване строителни обекти, инженерна геодезия, проектиране на трамвайни линии - нови и реконструкция/рехабилитация на съществуващи, проектиране и рехабилитация на пътища и пътни съоръжения, укрепване на свлачища и слаби места в железопътната и пътната инфраструктура, проекти за строителство на отводнителни съоръжения, CAD системи, компютърна обработка, изготвяне на тръжни документи, доставка на материали за железопътното строителство - импрегнирани дървени траверси внос от Полша
ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ

ЕКИП 2000 КОТОВ СИЕ СД - Проект железопътни линии, 

 СД ЕКИП 2000 – КОТОВ С-ИЕ е частна компания, основана през юли 1999г, в отговор на необходимостта от модернизация на железниците в България и нарасналата необходимост от опитни специалисти в областта на инженерната геодезия в транспортното строителство. 

• Персоналът се състои от десет високообразовани служители - шест инженери транспортно строителство, един компютърен специалист, един икономист и двама общопрактикуващи асистенти. 

Услуги: 

Проекти за строителство на нови и ремонт на съществуващи железопътни линии и гари. 
Проектиране на трамваен релсов път и метрополитен 
Шениране и репериране на железопътни линии, гари и прилежащите им съоръжения. 
Проекти за укрепване на слаби места, свлачища и за снегозащита за железопътната и пътната инфраструктура. 
Изготвяне на проекти на отводнителни съоръжения. 
Геодезическо обслужване в областта на ниското и високото строителство. Инженерна геодезия. 
Комплексни геодезически задачи. 
Компютърна обработка и CAD системи. Цифрови модели. 
Обучение на кадри и специалисти. 
Изготвяне на тръжни документи и технически спецификации. 
Консултантска дейност. 
Представител на НАСИКАЛНИЯ ПОДКЛАДОВ АД –ПОЛША 
Доставка на импрегнирани дървени траверси – нормални, стрелкови и мостови. Внос от Полша. 
Доставка на траверси

  

  

  

© 2016, Всички права запазени Online Bulgaria

Уеб дизайн и разработка Simply Impressive