Детска градина Осми март / ДГ Осми март София - ДГ Осми март София - Детска градина София, прием детска градина София Надежда, записване на деца детска градина София, детска градина София Надежда, прием детска градина София Надежда, записване на деца детска градина София Надежда, детска градина прием на деца от 1 до 7 години, подготовка на деца за постъпване в училище София Надежда
Детска градина Осми март / ДГ Осми март София - ДГ Осми март София - Детска градина София, прием детска градина София Надежда, записване на деца детска градина София, детска градина София Надежда, прием детска градина София Надежда, записване на деца детска градина София Надежда, детска градина прием на деца от 1 до 7 години, подготовка на деца за постъпване в училище София Надежда
  • АДРЕС: София, Надежда 2 ул. "8-ми март" №28 ; ул. "Горни Порой" №2
  • ТЕЛЕФОН: 02/9381345; 02/9381369 ; 02/938-13-69
  • EMAIL: cdg115@abv.bg
  • WEBSITE:
  • РАБОТНО ВРЕМЕ: Пълно работно време

     7 до 19 ч.

  • ПРЕГЛЕЖДАНИЯ: 6463
  • ДГ Осми март София - Детска градина София, прием детска градина София Надежда, записване на деца детска градина София, детска градина София Надежда, прием детска градина София Надежда, записване на деца детска градина София Надежда, детска градина прием на деца от 1 до 7 години, подготовка на деца за постъпване в училище София Надежда
  • ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА :Детска градина Осми март / ДГ Осми март София - ДГ Осми март София - Детска градина София, прием детска градина София Надежда, записване на деца детска градина София, детска градина София Надежда, прием детска градина София Надежда, записване на деца детска градина София Надежда, детска градина прием на деца от 1 до 7 години, подготовка на деца за постъпване в училище София Надежда
ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ

Детска градина Осми март / ДГ Осми март София 

 

ДГ №115 "Осми март" (с яслени групи) е най-старото детско заведение в район "Надежда". Сградите на детското заведение са три, специално строени с оригинална архитектура - тип бьлгарска възрожденска кьща. Материалната и дидактичната база е стопанисвана и добре поддържана, отговарят на хигиенните изисквания и стандарти. Дворът е оформен като парк с редки дървесни видове, храсти, цветни лехи, затревени спортни площадки, детски съоръжения за игри. Добре поддържан и чист. 

Детската градина е дванадесет групна, всички вьзрастови групи за деца от 1 до 7 години и с две подготвителни групи за училище. Детската градина е с утвърден авторитет. Екипът от педагози и обслужващ персонал е високо квалифициран, с богат професионален опит. С умения и такт те отключват пред детето вратите на познанието, добротата, красотата и творческото съзидание. Учителите умело съчетават традиционните и съвременните методи и средства за възпитание, обучение.

Целенасочено се работи по следните задачи:

- Създаване на добър микроклимат и екологично чиста, стимулираща развитието на детето среда

- Разкриване на възможност за всяко дете да се развива със собствена динамика и ритъм и насърчаване на изявата за творчество и индивидуалност

- Създаване на условия за приобщаване на детето към общочовешките ценности

- Подготовка на децата за постъпване в училище - формиране на психологическа нагласа и специална подготовка

В детската градина се предлагат и допълнителни педагогически услуги, заплащани от родителите:

- обучение на децата от всички възрастови групи по английски език според нивото им

- спорт 

- танци - народни, спортни и латино

- приложни и изящни изкуства

- християнска религия за децата от подготвителна група, по желание на родителите - безплатно

Детската градина организира лагери и екскурзии на планина и море с много развлечения, игри и спорт.

© 2016, Всички права запазени Online Bulgaria

Уеб дизайн и разработка Simply Impressive