ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЕЛЕКТРА ПЕТЪР ПЕТРОВ - ЕТ ЕЛЕКТРА - ПЕТЪР ПЕТРОВ, Център за професионално обучение Електра Аксаково, учение по направление електротехника Аксаково, обучение по строителни специалности Аксаково, обучение за Професия Заварчик Аксаково, обучение за Професия Стругар обучение за Професия Електромонтьор Аксаково, обучение за Професия Строител Аксаково, обучение по корабни специалности Аксаково, правоспособност по електрозаваряване Аксаково, обучение по климатични и вентилационни инсталации Аксаково, обучение по икономика Аксаково, професионално обучение по банково дело Аксаково, професия охранителна дейност Аксаково, професионално обучение за корабни готвачи Аксаково
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЕЛЕКТРА ПЕТЪР ПЕТРОВ - ЕТ ЕЛЕКТРА - ПЕТЪР ПЕТРОВ, Център за професионално обучение Електра Аксаково, учение по направление електротехника Аксаково, обучение по строителни специалности Аксаково, обучение за Професия Заварчик Аксаково, обучение за Професия Стругар обучение за Професия Електромонтьор Аксаково, обучение за Професия Строител Аксаково, обучение по корабни специалности Аксаково, правоспособност по електрозаваряване Аксаково, обучение по климатични и вентилационни инсталации Аксаково, обучение по икономика Аксаково, професионално обучение по банково дело Аксаково, професия охранителна дейност Аксаково, професионално обучение за корабни готвачи Аксаково
 • АДРЕС: гр. Аксаково, ул. Кокиче 2
 • ТЕЛЕФОН: 052/ 762 645; 0887746420; 0885341326
 • EMAIL: office@koni.bg
 • WEBSITE:
 • РАБОТНО ВРЕМЕ: Пон-Пет: 09:00 - 18:00
 • ПРЕГЛЕЖДАНИЯ: 10507
 • ЕТ ЕЛЕКТРА - ПЕТЪР ПЕТРОВ, Център за професионално обучение Електра Аксаково, учение по направление електротехника Аксаково, обучение по строителни специалности Аксаково, обучение за Професия Заварчик Аксаково, обучение за Професия Стругар обучение за Професия Електромонтьор Аксаково, обучение за Професия Строител Аксаково, обучение по корабни специалности Аксаково, правоспособност по електрозавар
 • ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА :ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЕЛЕКТРА ПЕТЪР ПЕТРОВ - ЕТ ЕЛЕКТРА - ПЕТЪР ПЕТРОВ, Център за професионално обучение Електра Аксаково, учение по направление електротехника Аксаково, обучение по строителни специалности Аксаково, обучение за Професия Заварчик Аксаково, обучение за Професия Стругар обучение за Професия Електромонтьор Аксаково, обучение за Професия Строител Аксаково, обучение по корабни специалности Аксаково, правоспособност по електрозаваряване Аксаково, обучение по климатични и вентилационни инсталации Аксаково, обучение по икономика Аксаково, професионално обучение по банково дело Аксаково, професия охранителна дейност Аксаково, професионално обучение за корабни готвачи Аксаково
ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЕЛЕКТРА ПЕТЪР ПЕТРОВ - 

Центърът за професионално обучение организира професионални курсове и курсове за преквалификация в повече от 25 направления. Компанията разполага със собствена база, в която се провеждат курсовете.
Основните направления, към които е насочена дейността на фирмата са повишаването на квалификация и преквалификация на курсистите.

Заниманията са от полза за всеки, който има желанието да се развивиа и да усвоява нови умения и знания. Центърът за професионално обучение към ЕТ Електра – Петър Петров  е предпочитан от обучаващите се, тъй като те получават адекватни за съвремието ни знания и умения, които да приложат на практика в по-нататъшен етап.

Центърът предлага съвременна програма на обучение, съобразена с динамичния начин на живот. Курсовете се провеждат в няколко форми на обучение – вечерна, дневна, дистанционна, задочна, индивидуална и съботно-неделна.

Обучението по специалностите се води от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит и практика. Курсовете по направление завършват с полагането на изпит, който се състои от два модула - тест и практическа задача. След успешното завършване на обучителния процес и вземането на финалния изпит, курсистите получават Сертификат, валиден както у нас, така и в Европа.

Органът за контрол от вида С, при "КОНИ-ПЕТЪР ПЕТРОВ" ЕООД, извършва контролни измервания по безопасност на труда като издава Сертификати и Протоколи за състоянието и годността на обекта или работното място. Тези сертификати са задължителна част от документацията необходима за узаконяването на новопостроени обекти или оперирането на такива в експлоатация-жилищни и обществени сгради, заведения за обществено хранене, производствени и офис помещения, електрически съоръжения, уредби и други.Учебен център Ет Електра: Учебен център Ет Електра е център за професионално обучение в Аксаково. Ет Електра-Петър Петров притежава сертификат по БДС EN ISO 9001. Учебен център Ет Електра Фирмата предлага учение по направление електротехника, строителни специалности, корабни специалности, правоспособност по електрозаваряване, спойчици на медни тръби, цветно заваряване. Хладилни, климатични и вентилационни инсталации. Обучение по регламент ЕО842 -селско стопанство, животновъдство, икономика, банково дело,охранителна дейност, корабни готвачи. Фирма Ет Електра притежава лиценз от НАПОО номер 200612341. Предлаганите професии са техниктранспортна техника, произвеждане на кораби. Професиите и сертификатите са валидни на територията на Европейския съюз.Услуги: Във връзка с изискванията на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за измерванията и Наредба 7 чл.217, "КОНИ-ПЕТЪР ПЕТРОВ" ЕООД Ви предлага следните услуги: Контрол на: Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V Импеданс на контура “фаза - защитен проводник” - чрез контрола на импеданса на контура “фаза - защитен проводник” се оценява ефективността на зануляването на всички нови и в експлоатация обекти.Най-масово приложение за защита срещу напрежение от ел.ток при индеректен допир.Чрез това измерване се контролира металическата и електрическа връзка към корпусите на ел.уреди от битов, промишлен, обществен и друг характер. Контрола осигурява сигурност и надежност при използването на калибрирани уреди. Защитен прекъсвач на токове с нулева последователност- Дефектнотоковата защита (ДТЗ) Това е най-ефикасната защита от пълзящи токове по корпусите на ел.уреди, ел.съоръжения и метални конструкции в мрежи до 1000 V и срещу пожар. Бързодействаща с висока чувствителност, осигурява висока степен на безопастност от поражение на ел.ток, намалява удара от него, който е с опасни последствия за човешкия организъм. Приложението и в жилищни, обществени, промишлени и други сгради, изисква контрол с прицизно калибрирани уреди. Приложение на контрола е за нови и в експлоатация обекти.Съпротивление на изолация до и над 1000V Чрез този вид измервателна функция се контролира ел. якост (здравината на изолацията) на кабелни линии Н.Н. и В.Н.,инсталираните проводници в жилищни, промишлени и други обекти. С изпитване на изолацията се постига непредвидени експлоатационни разходи. Измерването се извършва с калибрирани уреди. Приложение на контрола е за нови и в експлоатация обекти. Защитни и заземителни инсталации до и над 1000V На заземяване подлежат всички метални части на електрифицирани машини, ел.съоружения монтирани в цехове, кухни, промишлени пороизводства, трафопостове, релсови пътища, ел.табла, ел.двигатели и други.Това е най-старото и най-ефикасното защитно мероприятие срещу злополука от индеректен допир. Измерването се извършва с калибрирани уреди. Мълниезащитни заземителни инсталации Мълнията е с непредсказуеми последици.Затова се право ежегодно измерване при бензиностанции, газостанции, производства свързани с леснозапалими и пожароопасни вещества, сгради където пребивават много хора -училища, музей, хотели и други. - Контрол на физични фактори на работната среда - Контрол на физични фактори на околна среда - Вентилационни инсталации - скорост на въздушния поток (m/s) и дебит на въздуха (m3/h) - Климатични инсталации - Обследване на енергийна ефективност на сгради - Вибрации - ръка-рамо; цяло тяло служба по трудова медицина "КОНИ-ПЕТЪР ПЕТРОВ" ЕООД съвместно с „Център по охрана на труда” ООД помагат на работодателите да осигурят здравословни и безопасни условия на труд като: консултират работодатели, длъжностни лица и работещи участват в процеса на оценяването на професионалните рискове предлагат мерки за отстраняване и намаляване на рисковете участват в организирани от работодателя програми за обучение по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа извършват обучение по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ участват при избор и въвеждане на нови технологични оборудвания, работни процеси, методи, средствата за колективна и лична защита, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния риск оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложения за подобряването му организират периодични медицински прегледи и изследвания изготвят здравни досиета на работещите издават заключения за определяне годността на работещите да изпълняват вида работа анализ на здравословното състояние на работещите препоръки за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работещи

 

 

© 2016, Всички права запазени Online Bulgaria

Уеб дизайн и разработка Simply Impressive