БЕЛКОМ - Прибори за проверка на релейни защити, прекъсвачи и акумулаторни батерии, Товарни устройства, Микроомметри, Системи за диагностика на трансформатори, двигатели и генератори, Прибори за изпитване с високо напрежение, Прибори за изпитване на трансформаторни масла, Прибори за изпитване на силови кабели, Прибори и системи за непрекъснат контрол на изолацията и локализиране на земни съединения, Контрол на изолацията на изключени консуматори, Токови, напреженови, честотни и други мрежови релета, диференциално-токови релета, Компенсационни устройства, силови кондензатори и регулатори за поддържане на cos Ф, ККУ с филтри за висши хармоници, Прибори за измерване на съпротивление на заземления и контур фаза/нула, мегаомметри, тестери за ДТА, Мултимери, клещови амперметри, тестери, Мрежови анализатори, осцилоскопи, Инфрачервени термометри и термовизионни камери, Термометри, анемометри, луксмери, влагомери, оборотомери, Шумомери и спектрални анализатори, Прибори за измерване на общи и локални вибрации, Калибратори на температура, налягане и електрически ел, сигнали, Прибори за енергийна ефективност, Електрическа безопасност, Електрозащитни средства, Физически фактори на работна среда,
БЕЛКОМ - Прибори за проверка на релейни защити, прекъсвачи и акумулаторни батерии, Товарни устройства, Микроомметри, Системи за диагностика на трансформатори, двигатели и генератори, Прибори за изпитване с високо напрежение, Прибори за изпитване на трансформаторни масла, Прибори за изпитване на силови кабели, Прибори и системи за непрекъснат контрол на изолацията и локализиране на земни съединения, Контрол на изолацията на изключени консуматори, Токови, напреженови, честотни и други мрежови релета, диференциално-токови релета, Компенсационни устройства, силови кондензатори и регулатори за поддържане на cos Ф, ККУ с филтри за висши хармоници, Прибори за измерване на съпротивление на заземления и контур фаза/нула, мегаомметри, тестери за ДТА, Мултимери, клещови амперметри, тестери, Мрежови анализатори, осцилоскопи, Инфрачервени термометри и термовизионни камери, Термометри, анемометри, луксмери, влагомери, оборотомери, Шумомери и спектрални анализатори, Прибори за измерване на общи и локални вибрации, Калибратори на температура, налягане и електрически ел, сигнали, Прибори за енергийна ефективност, Електрическа безопасност, Електрозащитни средства, Физически фактори на работна среда,
  • АДРЕС: Бургас, ул. Цар Асен 24
  • ТЕЛЕФОН: 056/841 030; 0878 318 028
  • EMAIL: info@belcom.bg
  • WEBSITE: http://www.belcom.bg/
  • РАБОТНО ВРЕМЕ: Пон-Пет: 09:00 - 18:00
  • ПРЕГЛЕЖДАНИЯ: 8101
  • Прибори за проверка на релейни защити, прекъсвачи и акумулаторни батерии, Товарни устройства, Микроомметри, Системи за диагностика на трансформатори, двигатели и генератори, Прибори за изпитване с високо напрежение, Прибори за изпитване на трансформаторни масла, Прибори за изпитване на силови кабели, Прибори и системи за непрекъснат контрол на изолацията и локализиране на земни съединения, Контрол
  • ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА :БЕЛКОМ - Прибори за проверка на релейни защити, прекъсвачи и акумулаторни батерии, Товарни устройства, Микроомметри, Системи за диагностика на трансформатори, двигатели и генератори, Прибори за изпитване с високо напрежение, Прибори за изпитване на трансформаторни масла, Прибори за изпитване на силови кабели, Прибори и системи за непрекъснат контрол на изолацията и локализиране на земни съединения, Контрол на изолацията на изключени консуматори, Токови, напреженови, честотни и други мрежови релета, диференциално-токови релета, Компенсационни устройства, силови кондензатори и регулатори за поддържане на cos Ф, ККУ с филтри за висши хармоници, Прибори за измерване на съпротивление на заземления и контур фаза/нула, мегаомметри, тестери за ДТА, Мултимери, клещови амперметри, тестери, Мрежови анализатори, осцилоскопи, Инфрачервени термометри и термовизионни камери, Термометри, анемометри, луксмери, влагомери, оборотомери, Шумомери и спектрални анализатори, Прибори за измерване на общи и локални вибрации, Калибратори на температура, налягане и електрически ел, сигнали, Прибори за енергийна ефективност, Електрическа безопасност, Електрозащитни средства, Физически фактори на работна среда,
    http://www.belcom.bg/
ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ

БЕЛКОМ - Прибори за проверка на релейни защити, прекъсвачи 

© 2016, Всички права запазени Online Bulgaria

Уеб дизайн и разработка Simply Impressive