Асоциация на месопреработвателите в България - Асоциацията на месопреработвателите в България, АМБ, Подпомагане развитието на месопреработвателните предприятия, подпомагане просперитета и престижа на месопреработвателите в България, Предлагане на платформи свързани с развитието на месната индустрия, Предлагане на програми свързани с развитието на месната индустрия, Предлагане на искания свързани с развитието на месната индустрия, разработване на предложения за нормативна уредба в областта на месната индустрия, изготвяне на становища по действащи нормативни актове в областта на месната индустрия, изготвяне на препоръки по действащи нормативни актове в областта на месната индустрия, изготвяне на предложения по действащи нормативни актове в областта на месната индустрия, организиране обучение на кадри в областта на месната индустрия, участие в панаири в областта на месната индустрия , участие в изложения в областта на месната индустрия, участие в конкурси в областта на месната индустрия, участие в каталози в областта на месната индустрия, провеждане на панаири в областта на месната индустрия, провеждане на изложения в областта на месната индустрия, провеждане на конкурси в областта на месната индустрия, организиране на панаири в областта на месната индустрия, организиране на изложения в областта на месната индустрия, организиране на конкурси в областта на месната индустрия, организиране издаването на печатни издания в областта на месната индустрия, организиране издаването на книги в областта на месната индустрия, организиране издаването на брошури в областта на месната индустрия, организиране издаването на ръководства в областта на месната индустрия, организиране издаването на справочници в областта на месната индустрия, организиране издаването на списания в областта на месната индустрия, участие в национални и международни проекти и програми в областта на месната индустрия
Асоциация на месопреработвателите в България - Асоциацията на месопреработвателите в България, АМБ, Подпомагане развитието на месопреработвателните предприятия, подпомагане просперитета и престижа на месопреработвателите в България, Предлагане на платформи свързани с развитието на месната индустрия, Предлагане на програми свързани с развитието на месната индустрия, Предлагане на искания свързани с развитието на месната индустрия, разработване на предложения за нормативна уредба в областта на месната индустрия, изготвяне на становища по действащи нормативни актове в областта на месната индустрия, изготвяне на препоръки по действащи нормативни актове в областта на месната индустрия, изготвяне на предложения по действащи нормативни актове в областта на месната индустрия, организиране обучение на кадри в областта на месната индустрия, участие в панаири в областта на месната индустрия , участие в изложения в областта на месната индустрия, участие в конкурси в областта на месната индустрия, участие в каталози в областта на месната индустрия, провеждане на панаири в областта на месната индустрия, провеждане на изложения в областта на месната индустрия, провеждане на конкурси в областта на месната индустрия, организиране на панаири в областта на месната индустрия, организиране на изложения в областта на месната индустрия, организиране на конкурси в областта на месната индустрия, организиране издаването на печатни издания в областта на месната индустрия, организиране издаването на книги в областта на месната индустрия, организиране издаването на брошури в областта на месната индустрия, организиране издаването на ръководства в областта на месната индустрия, организиране издаването на справочници в областта на месната индустрия, организиране издаването на списания в областта на месната индустрия, участие в национални и международни проекти и програми в областта на месната индустрия
 • АДРЕС: Гр. София, Бул. "Шипченски проход" бл. 240, вх. А
 • ТЕЛЕФОН: +359 2 971 26 71; 870 90 66
 • EMAIL: office@amb-bg.com
 • WEBSITE: https://www.amb-bg.com/
 • РАБОТНО ВРЕМЕ: Пон-Пет: 09:00 - 18:00
 • ПРЕГЛЕЖДАНИЯ: 7381
 • Асоциацията на месопреработвателите в България, АМБ, Подпомагане развитието на месопреработвателните предприятия, подпомагане просперитета и престижа на месопреработвателите в България, Предлагане на платформи свързани с развитието на месната индустрия, Предлагане на програми свързани с развитието на месната индустрия, Предлагане на искания свързани с развитието на месната индустрия, разработване
 • ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА :Асоциация на месопреработвателите в България - Асоциацията на месопреработвателите в България, АМБ, Подпомагане развитието на месопреработвателните предприятия, подпомагане просперитета и престижа на месопреработвателите в България, Предлагане на платформи свързани с развитието на месната индустрия, Предлагане на програми свързани с развитието на месната индустрия, Предлагане на искания свързани с развитието на месната индустрия, разработване на предложения за нормативна уредба в областта на месната индустрия, изготвяне на становища по действащи нормативни актове в областта на месната индустрия, изготвяне на препоръки по действащи нормативни актове в областта на месната индустрия, изготвяне на предложения по действащи нормативни актове в областта на месната индустрия, организиране обучение на кадри в областта на месната индустрия, участие в панаири в областта на месната индустрия , участие в изложения в областта на месната индустрия, участие в конкурси в областта на месната индустрия, участие в каталози в областта на месната индустрия, провеждане на панаири в областта на месната индустрия, провеждане на изложения в областта на месната индустрия, провеждане на конкурси в областта на месната индустрия, организиране на панаири в областта на месната индустрия, организиране на изложения в областта на месната индустрия, организиране на конкурси в областта на месната индустрия, организиране издаването на печатни издания в областта на месната индустрия, организиране издаването на книги в областта на месната индустрия, организиране издаването на брошури в областта на месната индустрия, организиране издаването на ръководства в областта на месната индустрия, организиране издаването на справочници в областта на месната индустрия, организиране издаването на списания в областта на месната индустрия, участие в национални и международни проекти и програми в областта на месната индустрия
  https://www.amb-bg.com/
ПОКАЖИ ПОВЕЧЕ

Асоциация на месопреработвателите в България - Асоциацията на месопреработвателите 

© 2016, Всички права запазени Online Bulgaria

Уеб дизайн и разработка Simply Impressive